Naším cílem je naučit školy pracovat s daty a jak je zveřejňovat, aby školy pochopily, co jim otevírání dat přinese. Aby tato data využívali rodiče pro lepší orientaci při výběru školy pro své ratolesti. Aby tato data využívaly školy pro porovnání s “konkurencí” a sbírání inspirace pro možná zlepšení. Aby tato data využívali programátoři a vytvářeli aplikace.

Otevřená data pro nás nejsou zveřejněné smlouvy a jiné finanční výstupy. Otevřená data pro nás jsou užitečné informace o škole jako je počet žáků, počet účitelů, vyučované předměty, cena obědů ve školní jídelně, provozní doba školní družiny, nabízené volnočasové aktivity a kroužky… zveřejněné digitálně ve strojově čitelném formátu.