Projektová výzva

Cíl výzvy

Cílem je najít model pro práci s otevřenými daty a změnit chování aktérů v konkrétním sektoru, aby lépe využívali potenciálu síťového propojení dislokovaných profesionálů (vč. dobrovolníků) a současných možností ICT.

Odůvodnění

Instituce a organizace (veřejné i soukromé) jsou plné dat, která jsou dnes z velké části digitalizovaná. Přesto s daty není zacházeno vhodně a není využíván potenciál dat, která mohou být dosažitelná spektru aktérů, kteří by díky tomu mohli pomoci lepšímu fungování těchto institucí (jak zevnitř instituce, tak zvnějšku). Problém má širší základnu, protože instituce a organizace obecně pracují nevhodně nejen s daty otevřenými, ale s daty obecně.

Záměr

Analyzovat, jak vypadá práce s otevřenými daty v různých sektorech. Zaměřit se na konkrétní sektor, najít a konkrétní instituce či organizace a s nimi rozjet pilotní provoz řešení (které může mít velmi různou podobu), jenž bude potenciálně adoptovatelný dalšími organizacemi a institucemi (kvůli tomu bude potřebné intenzivně komunikovat projektový záměr).

Cíl

Změnit chování aktérů ve vztahu k otevřeným datům v konkrétním oboru tak, aby již během realizace projektu vznikly pozitivní důsledky pro tyto aktéry plynoucí z této změny.

Cílová skupina

Veřejné instituce (obce, úřady, univerzity, školy, knihovny), příspěvkové organizace, kulturní instituce, neziskové organizace (ekologické organizace, lidskoprávní organizace, organizace starající se o potřebné, osoby mentálně postižené atp.), církve, média, KISK atp.

Co se změní

Instituce v daném sektoru získají přístup ke znalosti práce s (otevřenými) daty a jejími výhodami, budou znát problémy týkající se formátů souborů, licencování, dokumentace apod. Díky tomu změní své chování v této oblasti a díky popularizaci jejich přístupu začne docházet k proměně v celém sektoru.

A proč já

Dlouhodobě se pohybuji v prostředí, které pracuje s otevřenými daty (např. studium žurnalistiky, open data iniciativa, sekce informatiky Strany zelených, datová žurnalistika) a zabývám se vztahem mezi užíváním informačních systémů a odpovědným chováním veřejných institucí. V rámci větve Datový a informační management i mimo ni mohu nabídnout kontakty na osoby, které se tematikou zabývají dlouhodobě.

Koho potřebuji (kompetence/znalosti)

Projekt má potenciálně dvě části: jedna je odborná: je třeba podrobně analyzovat sektorové problémy související s open daty a nakládáním s nimi (krom právních a informatických aspektů půjde nejspíše též o práci s konkrétním software) a druhá je aplikační: práce s cílovou skupinou, u níž je nutné identifikovat a pochopit jejich konkrétní potřeby a cíle a poté najít řešení a přesvědčit je prakticky o benefitech plynoucích z koncepční práce s otevřenými daty. V projektu rád přivítám jednak zájemce o jednu z těchto oblastí činnosti, ale především studenty otevřené nahlédnutí do obou oblastí – bez toho není možné úspěšně dosáhnout cílů: pokud nerozumíte otevřeným datům, obtížně o jejich výhodách někoho přesvědčíte – a pokud se nechcete zajímat o cílovou skupinu, obtížně pochopíte k čemu jsou otevřená data.

Co nabízím

Především kontakty na relevantní odborníky, konzultace a možnost hodnotit projekt na všech rovinách obsahu (téma, sektor, cílovka, návrh řešení, software) a vedení v prvních fázích projektu.

comments powered by Disqus