Rozhovory s řediteli škol

Dana v průběhu minulého týdne absolvovala dva rozhovory s řediteli a zástupci na střední a základní škole. Ptala se jich jak pracují s daty, jaká data považují za důležitá pro ně, studenty a rodiče, jaká data a jak je zveřejňují a také jak získávají informace o dalších školách.

Pozitivní zprávou je, že většina informací, které považují školy za důležité pro rodiče a studenty a chtěly by je zveřejnit, se dají mimo webových stránek škol také zveřejnit ve strojově čitelném formátu.

Střední škola

Rozhovor probíhal s ředitelem a zástupkyní ředitele.

Dobrovolně vyplňují data pro ČŠI, která pak ČŠI zveřeňuje. Povinně pak také vyplňují detailní informace pro MŠMT.

Informace o dalších školách si zjišťují z jejich webových stránek a ve výročních zprávách.

Dle jejich zkušeností střední školu vybírají převážně rodiče. Poslední dobou se více zajímají o bezpečnost. Zajímají se také o výjezdy do zahraničí, spolupráci s jinými školami a o zájmové kroužky na škole. Méně je zajímají výukové plány, protože jim příliš neřeknou.

Nepovažují za důležité zveřejňovat, kolik procent studentů se dostane na vysokou školu, protože se zpravidla dostávají téměř všichni. Důležitější by bylo zjišťovat, kolik studentů se dostalo na vysněnou vysokou školu. Za důležité také považují zveřejňování výsledků státních maturit.

Jako velmi důležitý faktor považují pověst školy a kvalitu učitelského sboru. Ta se ale bohužel nedá zapsat do formulářů.

Poslední dobou je nepodstatná úspěšnost u příjímacích zkoušek. Kvůli nedostatku studentů mají školy problém zaplnit kapacity a na střední školu se tak dostává každý.

Při otázce, zda by ocenili aplikaci jako MojeŠkoly.cz k našemu překvapení odpověděli, že i při nedostatku času by rádi sami vyplňovali podstatné informace.

Základní škola

Rozhovor probíhal s ředitelem školy.

Data pro ČŠI ředitel nevyplňuje, protože to považuje za zbytečnou ztrátu času a peněz, z nichž ani jednoho není nikdy dostatek (poznámka: základní škola je z malé vesnice, kde není jiná škola a neexistuje tak "konkurence").

Informace o jiných školách získávají z webových stránek a výročních zpráv.

Střední školu logicky vybírají rodiče. Podle pana ředitele je zajímá především budoucí uplatnění svých dětí (které údajně často přeceňují) a blízkost k bydlišti.

comments powered by Disqus