Proběhnuté školení

30. 8. 2016 jsme uspořádali školení na téma otevřená data ve školách a systém InspIS Data od ČŠI. Školení se zúčastili čtyři zástupci škol. Pro ostatní, kterým nevyhovoval termín kvůli velké zátěže před začátkem školního roku vznikl záznam, který je k vidění na YouTube. Pokud máte jakoukoli zpětnou vazbu…

Pokračovat ve čtení

Školení vyplňování dat v InspIS ČŠI

Po dlouhých přípravách, hledání vhodných prostor a termínů můžeme konečně ohlásit připravované školení. Vysvětlíme důležitost otevřených dat a pokusíme se zůčastněné naučit tato data zveřejňovat přes InspIS ČŠI. Školení se uskuteční v úterý 30. 8. 2016 v 09:00 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jste ze školní instituce,…

Pokračovat ve čtení

Odtajňování výsledků státní maturity

Jako nátlak na MŠMT ke zveřejňování detailních výsledků státních maturit, zadání a úspěšnosti jednotlivých otázek před nedávnem iniciativa Data-Mat prostřednictvím zapojených uživatelů rozeslala na MŠMT více než 500 žádostí o zveřejnění dat podle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 sb. MŠMT pravděpodobně i na základě tohoto nátlaku jakási…

Pokračovat ve čtení

Zahraniční aplikace postavené na otevřených datech ze školství

Otevřená data škol a školství obecně se v posledních letech rozvíjejí převážně v USA a Velké Británii. USA V USA je zveřejňování rozstříštěné na státní úroveň bez nutnosti přímo zveřejňovat data do celofederativní databáze otevřených dat. Ta je k nalezení na webových stránkách http://www.data.gov/ kde jsou data…

Pokračovat ve čtení

Rozhovory s rodiči

Od té doby, co jsme se rozhodli pro otevřená data ve školách se bavíme s rodiči jako s jednou z cílových skupin. Zjišťujeme, na základě čeho vybírali školku, základní nebo střední školu pro své děti. Jak zjišťovali informace, co jim při hledání chybělo a co byly hlavní faktory pro výběr.…

Pokračovat ve čtení