Úvodní výzkum: knihovny

V rámci českých knihoven se dá říci, že možnosti zveřejňování jakýchkoliv otevřených dat vůbec nevyužívají. Některé zajímavé údaje lze zjistit z výročních zpráv, jejichž publikování však není žádným daným pravidlem. Najdeme je tak spíše u větších knihoven - MZK, NTK, apod. Jedná se však pouze o již zpracovaná data, souhrny či analýzy, přičemž nejsou poskytnuta základní data ve strojově čitelném formátu.

Problematika otevřených dat se řešila pouze na půdě NTK, šlo však pouze o analýzu možností a rizik zveřejnění bibliografických dat z katalogu NTK.

Roční údaje z knihoven a dalších kulturních institucí shromažďuje Ministerstvo kultury, které na základě těchto dat vydává analýzu vývoje kulturních institucí. Opět se jedná o informace již zpracované, bez možnosti stažení primárních dat.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • čtenářské statistiky (výpůjčky, poplatky, četnost návštěv)
 • knižní statistiky (výpůjčky, kopírování, počet KJ, přírůstky, úbytky)
 • rozpočet (zdroje příjmů a rozložení vydajů - platy, provoz, nákup knih, atd.)
 • počty pořádaných vzdělávacích a kulturních akcí + počty návštěvníků
 • počet zaměstnanců, výše platů
 • příjmy od čtenářů (registrace, upomínky, rezervace, mvs, mmv)
 • smlouvy s dodavateli, s kolektivními správci práv

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • ředitelé (vedoucí) knihoven
 • zřizovatelé (obec, kraj, MK, školy, univerzita, atd.),
 • nadřazené knihovny (pověřené knih., příp. krajské knih.)
 • zaměstnanci
 • čtenáři
 • SDRUK, SKIP (příp. jiná knihovnická sdružení)
 • dodavatelé (knihkupectví, vydavatelství)
 • kolektivní správci autorských práv (DILIA)

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • z. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů
 • z. 121/2000 sb. autoský zákon
 • z. 257/2001 s. knihovní zákon

Poznámky a komentáře
- NTK - analýza možností a rizik zveřejnění dat (pouze katalogizační, bibliografická data) http://repozitar.techlib.cz/record/336/files/idr-336_1.pdf - http://www.nipos-mk.cz/?cat=88 - Stránky MK pro sběr a analýzu kult. institucí a knihoven

comments powered by Disqus