Úvodní výzkum: neziskové organizace

Mezi základní formy neziskových organizací spadají spolky (občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy.

Existuje velké množství spolků zabývajících se velmi variabilním typem činností a produkují data spíše informativního charakteru. Naopak velmi zajímavou oblastí pro zavedení otevřených dat by mohly nadace a nadační fondy. Nadační fondy umožňují pomocí webových stránek nahlédnout do zajímavých dokumentů jako jsou výroční zprávy, výpisy z rejstříku, vnitřní předpisy, tiskové zprávy, nadační listiny a mnoho dalších. Bohužel míra zveřejnění a kvalita zveřejňovaných dat (PDF vládne světu) se mezi jednotlivými organizacemi velmi liší.

V současnosti zde chybí například portál, který by koncertoval data na jednom místě. Za určitý náznak lze považovat web neziskovky.cz věnující se neziskovým organizacím celkově. Katalog nadací a nadačních fondů, ale postrádá řád a chybí velké množství organizací.

I zde si můžeme vzít příklad ze zahraničí, přesněji řečeno v USA, kde již od roku 2001 funguje web charitynavigator.org. Za pomocí otevřených dat shromažďuje a hodnotí charity, přičemž výsledky jsou dány jejich transparentností a finančním výkonem. Uživatel je tak schopen přehledně zjistit všechny potřebné informace. Nechybí zde porovnání současného stavu charity s minulými roky, s obdobnými institucemi a v případě potřeby důležité kontakty. Prostřednictvím open dat tak CharitySearch  dává veřejnosti vědět, jak charity fungují a kolik procent z příspěvků jde opravdu na daný projekt. CharitySearch lze považovat za projekt, který pomáhá dobrým institucím být ještě lepšími a bylo by skvělé, kdyby něco podobného vzniklo i u nás.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

  • uskutečněné projekty
  • dotace
  • certifikace
  • výroční zprávy

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

  • partneři
  • sponzoři
  • dárci
  • obce, města

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

Externí omezení — legální, tradiční atp.

  • ochrana osobních údajů

Poznámky a komentáře

Po výzkumu jsme kontaktovali pár vybraných brněnských neziskových organizací se snahou udělat rozhovor o problematice otevřených dat v jejich sektoru. Bohužel na žádný z e-mailů jsme nedostali zpětnou vazbu a cesta tímto sektorem byla tedy ukončena především z důvodu nezájmu.

Projekty ze zahraničí ilustrují jak velké možnosti se v tomto sektoru skrývájí a tak doufáme, že se i u nás dočkáme úspěšného projektu s neziskovými organizacemi.

comments powered by Disqus