Úvodní výzkum: obce

Jako u všech institucí placených z veřejných peněz (tedy peněz daňových poplatníků), je vhodné, aby byly dobře veřejně přístupné informace o tom, jak je s těmito prostředky nakládáno. Tedy zveřejňovat formou otevřených dat rozpočty, platy (mzdy), faktury, dobropisy atd. To vše nejen pro obce ale i pro firmy s jejich podílem. Současně pak i uzavřené smlouvy, veřejné zakázky, nabídky privatizace/pronájmu obecního majetku apod. Druhou kategorií jsou pak informace běžně zveřejňované na tzv. úřední desce. Jedná se např. o mimořádné uzavírky, odstávky plynu, připomínkovatelné změny územního plánu apod. Otevřená data v tomto případě slouží především jako nástroj boje proti korupci a zároveň službu občanům obce.

Dne 21. 10. 2015 se v Brně uskutečnila zakládající konference http://www.otevrenamesta.cz kladoucí si za cíl zlepšit otevřenost radnic v českých městech a obcích. V současné době je na seznamu 16 samospráv usilujících o členství.

Kus práce v této oblasti již udělal Fond Otakara Motejla stojící za www.otevrenadata.cz.

Vydali např. příručku Jak otevírat data http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf popisující proces zveřejňování jak pro lajky, tak odborníky.

V bodech jsou dále uvedeny některé české obce, které již otevřená data v nějaké formě poskytují.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • smlouvy
 • faktury
 • výsledky hospodaření - nejen města ale např. i firem s podílem města
 • rozpočty
 • mzdy managementu firem s podílem města
 • informace o poskytnutých dotacích (kdo, kolik a na co)
 • veřejné zakázky
 • nabídka privatizace majetku
 • nabídka pronájmu majetku
 • vyhlášky
 • různé mimořádné info jako např. uzavírka silnice, odstávka plynu apod. (úřední deska)
 • data dostupná jinak např. přes ČSÚ ze sčítání lidu apod.

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • http://www.otevrenamesta.cz - Seznam měst a obcí otevřených open datům (21.10. 2015 zakládající konference)
 • občané jako jednotlivci
 • aktivistická sdružení
 • různé organizace jako NFPK.cz
 • politické strany jako např. piráti
 • samotné obce

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • obecně neochota zveřejnit informace které by zastupitele mohly poškodit
 • špatná vymahatelnost neplnění zákoné povinnosti zvěřejňovat data
 • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Poznámky a komentáře

http://www.otevrenadata.cz/otevrena-data/zdroje-dat

Diplomová práce Viliama Vatehy http://is.muni.cz/th/342718/ff_m/

comments powered by Disqus