Úvodní výzkum: školy

Školy již dnes zveřejňují informace prostřednictvím svých webových stránek. Často sice jen formou naskenovaných dokumentů, ale pro rodiče, jejichž děti už do školy chodí je toto zveřejňování dostačující.

Co ale chybí je jednotné zveřejňování obecnějších informací jako jsou počty žáků, vyučované předměty, volnočasové aktivity a kroužky atd., které by mohli rodiče najít na jednom místě a pracovat s nimi tak například při výběru školy nebo právě volnočasových aktivit.

Česká školní inspekce sice nabízí systém pro vyhledávání informací o školách, ale informace nejsou zdaleka kompletní a sjednocené, protože je školy poskytují dobrovolně.

Nabízejí se i 2 základní varianty, jak s tímto sektorem pracovat. Pomoci vedením škol se zavedením otevřených dat a obecně je naučit pracovat se svými daty a/nebo zavést jeden společný portál sbírající informace o školách.

Tento základní koncept by mohl vést k dalším projektům, vycházejících primárně z dostupných dokumentů, jak se již v současnosti děje v zahraničí. Např. vizualizační nástroj My School Finder, pomáhající rodinám hledat a srovnávat školy v Britské Kolumbii. Open data ve školách tak nabízejí slibný potenciál schopný mnohé překvapit.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • Studentské údaje: (docházky, zkoušky, domácí úkoly)
 • Předmětové údaje: (odpovídající vyučující, účební plány, účební osnovy, doporučená literatura, cíle, zajímavosti)
 • Instituční údaje: (lokalizace, výsledky, úspěchy, infrastruktura, plány, zápisy studentů, údaje o vyučujících, rozvrhy)
 • User-generated data - analytika výsledků či vstupů z různých oblastí (známky, docházka, v případě ZŠ nebo SŠ či G úspěchy v příjimacích řízení studentů, atd...)
 • Politika - státní programy, granty, roční plány atd...

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
 • Česká školní inspekce
 • Orgány kraje
  • odbory školství na krajských úřadech
  • zpracovávají programy rozvoje vzdělávání
  • jsou zřizovatelé odborných učilišť, SŠ, VOŠ a školských zařízení
 • Orgány obcí
  • jsou zřizovateli základních a mateřských škol a školských zařízení
  • na obecních úřadech jsou zřízeny odbory školství
  • vykovávají státní správu v přenesené působnosti a samosprávu v oblasti školství
 • Soukromé FO a PO (soukromé školy)
 • Pedagogicko-psychologické zařízení
 • Rodiče
 • Žáci

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

 • Naše školy [VITEZ]
  • projekt vzniklý na Hacktonu v Praze
  • platforma pro otevřená data o školách, která aktuálně nejsou standardizovaná nebo veřejně přístupná a nemohou tedy být využita pro porovnání škol, hledání volných míst apod.

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • Zákony:
  • zákon č. 564/1994 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • školský zákon
 • vyhlášky MŠMT
 • vnitřní předpisy MŠMT
comments powered by Disqus