Úvodní výzkum: soukromé firmy

V sektoru soukromých firem se zdá být pojem otevřených dat jako něco zcela neznámého. Veškeré zveřejněné údaje jsou nalezitelné pouze v rámci obecných výročních zpráv, nejsou tak opět ve formátu otevřených dat a nelze je víceméně použít.

Dohledat lze údaje ze smluv u veřejných zakázek. Ne však ze strany soukromých firem, ale ze strany zadavatele nebo z registru smluv.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • smlouvy
 • faktury
 • počet zaměstnanců, platové tabulky
 • finanční obrat (zdroje příjmů a rozložení výdajů - platy, marketing...)
 • počet zakázek, zákazníků, vyrobených produktů
 • audity
 • dceřiné společnosti, pobočky
 • akcie
 • dotace, granty

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • ředitelé
 • správní rada, dozorčí rada, představenstvo
 • akcionáři, podílníci, apod.
 • konkurence
 • zákazníci
 • obchodní partneři
 • zaměstnanci
 • dodavatelé, odběratelé

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

 • ?

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • z. 106/1999 sb. zákon o svobodném přístupu k informacím

Poznámky a komentáře

comments powered by Disqus