Úvodní výzkum: univerzita (rektorát)

Univerzity disponují velkým množstvím dat, které je možné zveřejnit. Mimo data finančního charakteru, které by měla zveřejňovat každá instituce financovaná z veřejných prostředků, jsou to specifická data týkající se organizační struktury a orgánů univerzity, zápisy z porad, veřejné zakázky, údaje o zaměstnancích, studentech, studijních programech a výzkumné činnosti, stipendijní a ubytovací politika, studijní řád, atd. Zájem na zveřejňování těchto dat mohou mít nejen studenti a uchazeči o studium, ale také různé externí subjekty, jako soukromé firmy, partnerské instituce, konkurenční (či partnerské) vysoké školy, výzkumné instituce či grantové agentury.

V tomto ohledu se vysoké školy jeví jako instituce poměrně otevřené. Tato data ovšem obvykle zveřejňují v již zpracované formě, většinou ve formě výročních zpráv či jiných dokumentů. Během výzkumu nebyla zaznamenána žádná snaha českých vysokých škol zveřejňovat přímo datasety.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • struktura a orgány univerzity
 • údaje o hospodaření univerzity (příjmy a výdaje, smlouvy)
 • veřejné zakázky
 • zápisy z porad
 • údaje o zaměstnancích (např. počet, mzda)
 • údaje o studentech (např. počet, poměr přihlášených / přijatých)
 • údaje o studijních programech (kurikula, akreditace)
 • údaje o výzkumné činnosti (finanční stránka, výsledky)
 • studijní řád, stipendijní a ubytovací politika
 • údaje o poplatcích za studium

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • vedení univerzity
 • studenti
 • zaměstnanci
 • zřizovatel (MŠMT, potažmo stát)
 • sdružení a asociace (RVŠ, AP3SP, EUA...)
 • zahraniční partneři a obecně partnerské instituce
 • výzkumné instituce
 • grantové agentury
 • uchazeči o studium, absolventi

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Poznámky a komentáře

comments powered by Disqus