Úvodní výzkum: univerzitní pracoviště

Podobné jako univerzity - rektorát

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • údaje o studijním programu (podmínky přijetí, kurikulum, apod.)
 • organizační struktura
 • seznam zaměstnanců
 • aktivity pracoviště (vzdělávací, výzkumné)
 • seznam závěrečných prací
 • grantové projekty

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • vedení fakulty & univerzity
 • studenti
 • zaměstnanci
 • partnerské instituce
 • uchazeči o studium, absolventi
 • externí subjekty (poskytovatelé praxí, účastníci výzkumů, cílové skupiny projektů, atd.)

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
comments powered by Disqus