Úvodní výzkum: zdravotnictví

Základem zveřejňovaných dat nemocnic a obecně zdravotnických zařízení jsou smlouvy. Především VZP dostála svému slibu a uzavřené smlouvy smlouvy postupně zveřejňuje na svém portálu. Háček je pouze v tom, že toto zveřejnění musí povolit organizace, které se daná smlouva týká. Stejně tak své smlouvy, vypsané soutěže atp zveřejňují některé nemocnice.

Zajímavějšími daty ke zveřejnění by ale byly údaje o pacientech a jejich nemocích. S těmito daty by se daly provádět analýzy nemocnosti v jednotlivých regionech, data o způsobu léčení a náklady v jednotlivých zařízeních apod. Problém s těmito daty je nutnost důkladně anonymizovat, aby nemohlo dojít k úniku citlivých dat. To je také nejspíš hlavní důvod, proč tato data nemocnice samy nezveřejňují a neposkytují a není ani zájem o změnu.

Jaká data jsou vhodná ke zveřejnění?

 • smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a nemocnicí/ordinací
 • anonymizované údaje o léčbě pacientů, možné analýzy nad daty, např:

  • náklady na léčbu v jednotlivých nemocnicích
  • statistiky a pravděpodobnosti výskytu nemocí u různých skupin lidí a v různých lokalitách
 • výjezdy sanitek k pacientům atd.

 • výskyty a šíření nemocí
 • prodej léčiv a jejich ceny

Mapa stakeholderů — kdo má vliv a zájmy v daném sektoru

 • stát
 • zdravotní pojišťovny
 • nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • pacienti

Lídři v sektoru — jaké organizace v sektoru jsou napřed

 • VZP - zveřejňuje smlouvy uzavřené s nemocnicemi a soukromými ordinacemi (podle všeho ale musí mít jejich svolení)
 • některé nemocnice - také zveřejňují smlouvy
 • http://www.uzis.cz/ - zdravotní statistiky

Externí omezení — legální, tradiční atp.

 • všeobecně citlivost údajů o jednotlivých pacientech, třeba pečlivě anonymizovat

Poznámky a komentáře

comments powered by Disqus