Zahraniční aplikace postavené na otevřených datech ze školství

Otevřená data škol a školství obecně se v posledních letech rozvíjejí převážně v USA a Velké Británii.

USA

V USA je zveřejňování rozstříštěné na státní úroveň bez nutnosti přímo zveřejňovat data do celofederativní databáze otevřených dat. Ta je k nalezení na webových stránkách http://www.data.gov/ kde jsou data roztříděná do různých oblastí včetně vzdělávání. Spousta států ale má své vlastní datové repozitáře. Například Washington DC, Filadelfie, New York a další. Všechny tyto databáze obsahují sekce s daty z oblasti vzdělávání. Otevřená data ve školství také podporuje U.S. Department of education a přímo zveřejňuje datasety.

Existuje například databáze škol ve Washingtonu D.C. - MySchoolDC, která slouží primárně k přihlašování dětí na školu. Obsahuje ale také spoustu informací o každé škole. Jde dokonce tak daleko, že zveřejňuje například i etnické rozložení studentů dané školy či jejich schopnosti na základě unifikovaných testů. Bohužel chybí zveřejněné datasety, ze kterých se data pro aplikaci čerpají.

MyShoolDC

Velká Británie

Velká británie zveřejňuje otevřená data na webových stránkách https://data.gov.uk, kde je k dispozici velké množství datasetů mimo jiné i o školství. K některým datům navíc existuje i veřejné API!

Přímo na webových stránkách je také seznam aplikací, která otevřená data využívají. Ze školství je to například aplikace A-level schools , která zobrazuje informace o kvalitě studentů na školách podle známek a absolvovaných předmětů.

Další zajímavá aplikace FindTheBest dokáže na základě otevřených dat porovnat spousty oblastí od zdravotnictví přes ceny domů, sportovní vyžití až po kvalitu všech stupňů škol na základě různých parametrů. Provnávat se dají vysokoškolské obory podle spokojenosti studentů, nástupních platů atd. Střední školy podle výsledků studentů, počtu studentů na škole a podobně.

Německo

Například databáze Berlínských škol Berlinen Schulen sloužící k lepšímu výběru správně školy. Aplikace je postavená na základě datasetů zveřejněných Berlínským senátem, resp. jeho oddělením pro vzdělávání. Uživatel si může v databázi školy filtrovat podle různých parametrů, například podle vyučovaných jazkyků, otevírací době družiny nebo bezbariérového přístupu.

Berliner Schulen

comments powered by Disqus